معماری و شهرسازی

memari

  • طراحی معماری انواع ساختمان و ابنیه ،شامل طراحی مسکونی ، اداری ، تجاری ، خدماتی، صنعتی،ساختمانهای خاص و ....
  • طراحی در زمینه پروژه های طراحی شهری و برنامه ریزی شهری
  • طراحی در زمینه مرمت و نوسازی ابنیه
  • طراحی معماری داخلی
  • طراحی محوطه و فضای سبز و مبلمان شهری
  • تهیه انواع ماکت های کامپیوتری و فعالیت های خاص 3D و ....

baner-paein