پروژه های در دست اقدام

کارفرما : شرکت سیمان خاش

پیمانکار: - -

زمان شروع پیمان : - -

کاربری : خدماتی

متراژ: 1200 متر مربع

توضیحات:طراحی و ارائه نقشه های مجموعه آشپزخانه و رستوران کارخانه سیمان خاش به همراه طراحی محوطه و نمای ساختمان

کارفرما : صنایع دریایی شهید مقدم یزد

پیمانکار: - -

زمان شروع پیمان : - -

کاربری : آزمایشگاه صنعتی

متراژ: 5000 متر مربع

توضیحات: خدمات مشاوره طراحی آزمایشگاه صنعتی در موجود طی 5 فاز جداگانه

کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان

پیمانکار: - -

زمان شروع پیمان : - -

کاربری : اداری

متراژ: 1500 متر مربع زیر بنا و 2500 متر مربع محوطه سازی

توضیحات:انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی و انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی (معماری، سازه و تأسیسات) و تنظیم اسناد مناقصه

کارفرما :اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویر احمد

پیمانکار: - -

زمان شروع پیمان : - -

کاربری : بازداشتگاه

متراژ: 1200 متر مربع زیر بنا، 220 متر مربع طول دیوارکشی و 2200 متر مربع محوطه سازی

توضیحات: تهیه نقشه توپوگرافی و رقوم ارتفاعی، تهیه تمامی نقشه های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی، دیوارکشی با تمام جزئیات و دتایل های اجرایی، تهیه برآورد و اسناد مناقصه

 

کارفرما : اداره کل مهندسی ساختمان وتأسیسات بانک کشاورزی

پیمانکار: - -

زمان شروع پیمان : - -

کاربری : اداری

متراژ:2200مترمربع

توضیحات: خدمات مشاوره مراحل و دوم و تهیه نقشه های اجرایی به همراه محاسبات سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی و تهیه متره و برآورد انجام کار

 

کارفرما :شرکت سهامی برق منطقه ای تهران (سهامی خاص)

پیمانکار:

زمان شروع پیمان : - -

کاربری :پست برق

متراژ: - -

توضیحات: خدمات مشاوره مراحل اول و دوم خدمات مهندسی دیوارکشی و ساختمان نگهبانی پست های فوق توزیع

 

baner-paein