آقای دکتر سعید دیلمی زاده

تحصیلات: دکترای معماری از دانشگاه تورینو ایتالیا

سمت : مدیر گروه معماری و شهرسازی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد عمران-خاک و پی

آقای مهندس حسن کتیرائی

تحصیلات: کارشناس مهندسی راه و ساختمان

سمت : مدیر گروه بخش نظارت

آقای مهندس امیر فرزام فر

تحصیلات: کارشناس مهندسی عمران-عمران

سمت : مدیر امور حقوقی و قراردادها

آقای مهندس سیامک برخورداری

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی

سمت : مدیر گروه پدافند غیرعامل ومدیریت بحران

خانم مهندس فریناز کتیرائی

تحصیلات: کارشناس ارشد معماری

سمت : سرپرست گروه معماری

آقای مهندس حامد قاسمی

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران-سازه

سمت : مدیر گروه سازه

آقای مهندس امراله جعفری

تحصیلات: کارشناس مهندسی برق

سمت : مدیر گروه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

آقای مهندس بیژن حفبظی

تحصیلات: کارشناس مهندسی برق

سمت : سرپرست گروه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

   

baner-paein